Gresvik IF

2012

2012

Årsmøtet til Gresvik IF ble avholdt på klubbhuset i Trondalen mandag 4.mars.

Svein "kula" Halvorsen ble valgt til dirigent, og han ledet oss med med stø hånd igjennom møtet. Årsberetningene ble lest og godkjent. Regnskapet, som viste et underskudd på kr 41.000.- ble gjennomgått og godkjent. Dette var helt udramatisk, da foreningen har solid egenkapital og penger på bok. Budsjettet for 2013 viser også at vi skal ta igjen det tapte.

Under punktet overrekkelser dukket også vårt håndball jenter 99 lag opp. De hadde rasket med seg mye "sølvtøy" igjennom sesongen, og med 4 turneringsseire og 2 tapte finaler, viser det seg at vi har et spennende lag for fremtiden!

Mange var også spente på årets valg av hovedstyre. Kjetil Føreid signaliserte tidlig at han skulle gi seg, men valgkomiteen hadde gjort jobben sin. Tormod Hermansen ble valgt som leder. Når valgkomiteen også hadde overtalt Ådel Tvete til igjen å bekle et verv i GIF, så var også kjønnsfordelingen i orden, med 3 kvinner i årets hovedstyre.

Vi gleder oss til et spennende år i Gresvik IF!!

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift