Gresvik IF

UTLEIE AV KLUBBHUS

UTLEIE AV KLUBBHUS
Leietagere til GIFs klubbhus skal akseptere følgende betingelser før utleie godkjennes og nøkkel utleveres:
 
·   Det skal være én bestemt person over 25 år som skal stå som ansvarlig leietager og som skal være tilstede under hele arrangementet. Denne personen kan bli stilt økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning, inventar og annet materiell som måtte oppstå i utleieperioden.
·   Alle som får utlevert nøkler til huset er ansvarlig for disse og må selv sørge for å levere disse tilbake til utleier etter bruk.
·   Ved fester og selskaper skal musikk avsluttes senest kl 0130. Festdeltagerne skal være ute av lokalet innen kl 0200.
·   Møbler, service og annet inventar må behandles med forsiktighet.
·   Skader, feil eller mangler ved inventaret skal meldes til utleier.
·   Etter bruk skal klubbhuset ryddes. Se oppslag i lokalet hvordan det skal se ut etter rydding. Service og kokekar skal vaskes opp og settes på plass. Avfallsbøtter skal tømmes. Ingen matrester må etterlates i lokalene. Det skal også ryddes utenfor klubbhuset.
·   Leieren er ansvarlig for at lys er slukket, at vinduer og dører er lukket og låst, samt at kaffetraktere, oppvaskmaskiner, kokeplater, etc er avslått.
·   Gresvik IF er uten ansvar for verdigjenstander som blir satt igjen etter selskapet.
·   Det må vises stor forsiktighet med varme (spesielt levende lys). Fakkelbokser, tilsv skal ikke plasseres i trapper eller direkte på treverk. 
·   Det er røyking forbudt i lokalene i klubbhuset.
For øvrig vises det til fullstendige bruksregler for lokalene som er slått opp i begge salene.
 
Spesielt viktig
Leietager må gjøre seg kjent med følgende punkter før deltagerne/gjester ankommer lokalet:
  • Branninstruksen, herunder:
    • Plassering av brannslukkingsapparater (3 stk) og plassering av brannslanger (2 stk)
    • Rømningsveier (må ikke blokkeres av stoler og bord)

       
  • Gresvik IF har en hjertestarter tilgjengelig i klubbhuset (se oppslag). Skade på hjertestarteren forårsaket på ansvarlig leietagers arrangement – kan forlanges erstattes med inntil kr 20.000,-.
 
Ansvarlig leietager skal kvittere for at disse bestemmelsene er lest og forstått.

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift