Gresvik IF

VEILEDERE NETTSIDER

VEILEDERE NETTSIDER

Våre nettsider har mange muligheter

Det er viktig at vi som skal legge ut informasjon til leserne er kjent med disse mulighetene og hvordan vi rent teknisk bruker denne informasjonskanalen. Vi oppfordrer hvert lag til å peke ut en webansvarlig som samler informasjon og holder laget informert om hva som skjer.

På disse sidene har vi foreløpig lagt ut to veiledere - en som forklarer hvordan dere kan legge ut nyheter og en som viser hvordan dere kan sende samle-sms til hele laget og hva som skal til for å få til det.

Husk at kommunikasjon ikke er et mål i seg selv, men et middel for å bygge klubbkultur, åpenhet og eierskap til klubben.

Vår kommunikasjons- og informasjonsplan skal bidra til at informasjon kommer fram til målgruppene i riktig tid, i riktig form og gjennom egnet kommunikasjonskanal.

Under linken <Min side/Hjelp> finner dere den komplette og sist oppdaterte Brukerveilederen for 123 klubb.

Les og lær og finn mulighetene.

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift